Manici sinetx

In Fibra di Vetro

Manici Sintex

Manico Mazza

cm. 90 - in fibra di vetro

Manico Piccone

cm. 90 - in fibra di vetro

Manico badile/forca

cm. 140 - in fibra di vetro

Manico rastrello

cm. 150 - in fibra di vetro

Manico martello carpentiere

cm. 50-60 in fibra di vetro

Manico martellina

cm. 39 - in fibra di vetro

Manico mazzetta antisfilo

cm. 26 - in fibra di vetro